Søppel er et vedvarende problem i Norge og det er på tide å tenke nytt og innovativt for å finne en mer bærekraftig løsning som kan forenkle og effektivisere hvordan vi håndterer avfall i dagens samfunn.

I dag har man problemer med overfylte søppelkasser som må tømmes ofte. Man har problemer med å vite hvilke kasser man skal tømme til hvilke tider. Problemer med fugler og skadedyr som drar søppel ut av kassene og utover gatene. Listen er lang over ting man skulle ønske kunne vært gjort enklere og mer miljøvennlig med tanke på avfallshåndtering.

Løsningen er søppelkomprimatorer! Dette er et smart avfallssystem som kan erstatte den tradisjonelle søppelkassen man har i dagens samfunn.