Mens vi setter søkelyset på andre fylker, så er vi i full sving med å etablere nye skjermer i Vestfold. Jeg "hjelper" til i produksjon og det kan tenkes at jeg er mer i veien enn jeg er til hjelp. Videre kan det også virke som at jeg maser mye om videobloggen.
Det er hyggelig at du vil følge med på reisen. Velkommen til DigitalBoards episode 3