GRATIS BÆREKRAFTIG AVFALLSSYSTEM TIL DIN KOMMUNE, UNIVERSITET, KJØPESENTER, IDRETTSANLEGG, HAVNPLASS, FLYPLASS ELLER KOLLEKTIVTRANSPORT

 

SØPPEL er et vedvarende problem i Norge og det er på tide å tenke nytt og innovativt for å finne en mer bærekraftig løsning som kan forenkle og effektivisere hvordan vi håndterer avfall i dagens samfunn.

I dag har man problemer med overfylte søppelkasser som må tømmes ofte. Man har problemer med å vite hvilke kasser man skal tømme til hvilke tider. Problemer med fugler og skadedyr som drar søppel ut av kassene og utover gatene. Listen er lang over ting man skulle ønske kunne vært gjort enklere og mer miljøvennlig med tanke på avfallshåndtering.

LØSNINGEN er digitale søppelkomprimatorer! Dette er et smart avfallssystem som kan erstatte den tradisjonelle søppelkassen man har i dagens samfunn.
 

HVA SOM GJØR SØPPELKOMPRIMATOREN UNIK?

Solcelledreven komprimator som gir økt kapasitet

Søppelkomprimatoren er en delvis solcelledreven søppelkasse som bruker solens fornybare energi til å komprimere søppel for å redusere antall tømminger. Man får opptil hele 8 ganger så mye søppel i en søppelkomprimator i forhold til en ordinær søppelkasse.

Full oversikt

Søppelkomprimatoren har et volumsystem som gjør at kassen gir beskjed når det ikke er mer plass til søppel og den må tømmes. Dette vil si at man slipper å kjøre rundt for å sjekke om kassen er full eller ikke; man får nemlig beskjed eller kan sjekke selv på nett. Enten via pc, mobil eller nettbrett!

I praksis vil dette si at hvis man f.eks har 50 søppelkasser, så kan det hende man bare må tømme 10 av dem, og man slipper da å sjekke de resterende 40 på en gitt dag.

Unngår problemer med skadedyr og fugler

Søppelkomprimatoren er bygget slik at det er umulig for måker, rotter og andre dyr å få tilgang til søppelet, dette fordi kassen er lukket. Dette fører til at det blir mindre å holde rent utenom og det som havner i søppelkassen, det blir i søppelkassen.

Reduserer kostnader, effektiviserer tidsbruk og reduserer karbonutslipp

Ved at søppelkomprimatorene både komprimerer og gir en oversikt over når kassene må tømmes, sparer kommunen penger i driftskostnader. Dette fordi kassens egenskaper gjør at det blir færre transporter og man bruker mindre penger på drivstoff. Færre transporter fører også til mindre CO2 utslipp. Renovasjonsavdelingen vil også få mer tid til å bruke på annet viktig arbeid.

= Renere, effektiv, bærekraftig og miljøbevisst avfallshåndtering


ENDA IKKE OVERBEVIST? SE EGENSKAPENE DU GÅR GLIPP AV.

 • Sparer penger

 • Solcelledreven

 • Reduserer forsøpling

 • Gir uvurderlig data på nett

 • Volumindikator

 • Håndterer opptil 8x så mye avfall

 • Eliminerer overflod

 • Unngår skadedyr

 • Forbedrer en grunnleggende avfallstjeneste

 • Gir et helhetlig godt miljøbasert inntrykk

 • Reduserer karbonutslipp

 • Reduserer antall tømminger

 • Reduserer behovet for antall søppelsekker med opptil 90%

 

Hva venter du på? Ta kontakt i dag for mer informasjon om hva vi kan tilby!